Opleidingscoördinator en specialist - (m,v,x)

Datum: 27-mrt-2021

Plaats: BE

Bedrijf: Actiris

Als Brusselse overheidsdienst is Actiris de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Met ongeveer 1500 medewerkers helpen wee elke dag werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners..

Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

Wil je ontdekken hoe het is om te werken bij Actiris? Bezoek dan onze website en maak kennis met onze waarden, onze interne cultuur en onze functies.

 

Het departement Actiris Academy staat voornamelijk in voor de organisatie van opleidingen voor het personeel van Actiris. Dit departement heeft ook als opdracht innoverende projecten te ontwikkelen die vervolgens binnen Actiris worden geïmplementeerd.

Missie

 

Je bent verantwoordelijk voor het aanreiken van oplossingen voor de behoeften/aanvragen op het vlak van competentieontwikkeling van de personeelsleden en je zorgt ervoor dat deze oplossingen worden toegepast.

Verantwoordelijkheden

 

 • Aan de hand van een grondige analyse identificeer je de behoeften inzake de ontwikkeling van competenties van het personeel;
 • Je zet individuele en/of collectieve acties op voor de personeelsleden, omtrent competentieontwikkeling ;
 • Je werkt opleidingsplannen en -modules uit ahv bestekken;
 • Je voert de verschillende activiteiten uit mbt tot de organisatie van opleidingen;
 • Je onderhoudt relaties met en omkadert de andere betrokkenen van de opleidingstrajecten;
 • Je evalueert en past de programma's m.b.t. competentieontwikkeling aan;
 • Je bent de referent inzake de ontwikkeling van competenties;

Profiel

 

Je bent in het bezit van een Masterdiploma en minstens 3 jaar ervaring in een gelijkaardige functie.

Je hebt affiniteit met het domein van psychologie, pedagogie en competentieontwikkeling, maw. de ontwikkeling van de persoonlijkheid vind je een boeiende thema ;

 

Competenties:

 • Je beschikt  over zeer goede analytische vaardigheden en bent in staat de opleidingsbehoeften van de medewerkers en managers te identificeren;
 • Je werkt oplossingsgericht; je stelt alles in het werk om een gepast antwoord te vinden op de behoeften van de medewerkers en managers. Daarnaast ben je ook proactief bij het zoeken naar oplossingen;
 • Je bent klantgericht; je stelt alles in het werk om een dienst te leveren die afgestemd is op uw klanten ;
 • Je hebt een organisatietalent; je coördineert en plant de acties op een optimale manier;
 • Je bent flexibel; je past je vlot aan aan de innovaties en veranderingen die op til staan ;
 • Je voert je taken autonoom uit;
 • Je beschikt over een open en mature communicatiestijl;
 • Kennis in het ontwikkelen van vaardigheden en het opleiden van volwassenen in een onderneming is een grote troef, alsook kennis van de methodologie voor projectbeheer;
 • Je zal instaan voor de opleidingsbehoeften van zowel Franstalige als Nederlandstalige medewerkers; de actieve kennis van de 2de gewesttaal wordt beschouwd als een sterke troef;

Waarom kiezen voor Actiris?

 

Onze werknemers zijn een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.  Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

 

Als werkgever :

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijkse verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen  aan te bieden, in overeenstemming met je functie, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar het werk komen. We bieden een of meerdere abonnementen voor openbaar vervoer, maar ook een Villo-abonnement en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek..
 • bieden we een aangenaam en een stimulerend werkkader : een bedrijfsrestaurant met een gevarieerd menu voor verschillende smaken en budgetten, een sportzaal waar je yoga-, pilates-, zumbalessen of andere activiteiten kunt volgen afhankelijk van het moment.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

 

Contract en voordelen :

 • Een voltijds arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur;
 • Een bruto maandsalaris van 3587€ voor 3 jaren anciënniteit met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij aanwerving;
 • Hospitalisatie- en een tandzorgverzekering;
 • Gratis abonnement openbaar vervoer op basis van je domicilie;
 • Maaltijdcheques van 8€;
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

Interesse? Solliciteer nu!

Klik op de knop “solliciteren” bij deze vacature en dit vóór 23-04-2021.


Vergeet niet om uw cv en sollicitatiebrief toe te voegen en eventueel andere documenten als u dat wenst.


Uw kandidatuur zal aandachtig worden gelezen en wij brengen u op de hoogte van het gevolg dat wij eraan geven. Als uw kandidatuur wordt geselecteerd, zullen wij u uitnodigen voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zal aan de beste kandidaten worden gevraagd een juryexamen af te leggen. 


Actiris: werk voor iedereen
Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 


Bent u een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in uw kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat u gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.


Documenten:  In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Een kopie van het diploma. Ben je afgestudeerd in een land buiten Benelux? Voeg dan een officiële gelijkstelling toe.
 • Een recent uittreksel uit het strafregister
 • Een attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien