2 functionele analisten (m/v/x)

Datum: 2 jul. 2024

Plaats: BE

Bedrijf: Actiris

Als Brusselse overheidsdienst zijn wij de belangrijkste speler op de Brusselse arbeidsmarkt. Elke dag helpen onze 1500 medewerkers werkzoekenden aan het werk en werkgevers aan competente en gemotiveerde medewerkers. Hiervoor werken wij nauw samen met een groot aantal partners. Onze waarden zijn samenwerking, respect en oplossingsgerichtheid, met als rode draad de wens om efficiënte en relevante diensten aan te bieden.

 

De cel Functionele Analyse bestaat momenteel uit twee personen die voornamelijk aan het uniek dossier van de werkzoekende werken.
Deze cel werkt samen met de businessanalisten van de operationele directies en met de ontwikkelingsteams
 

Uw rol


U voert de functionele analyses uit m.b.t. de aanvragen tot aanpassing van bestaande toepassingen en ontwikkeling van nieuwe toepassingen

 

Verantwoordelijkheden

 

 • U behandelt de aanvragen voor ontwikkelingen (geformaliseerd in de vorm van business processaanpassingen) voor de aanpassing van bestaande toepassingen en voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen;
 • U voert de functionele analyses m.b.t. deze aanvragen uit in nauwe samenwerking met de dienst Transversale Kwaliteit, de gebruikers en de dienst Ontwikkelingen;
 • U maakt duidelijke analyseverslagen op (use case, entity-relationshipmodel, toestandsdiagram enz.);
 • U bepaalt de impact van een aanvraag op het geheel van de toepassingen;
 • U bepaalt de testcases en u voert de eerste functionele testen uit;
 • U helpt de gebruikers om hun eigen testcases te bepalen en u ziet erop toe dat de non-regressietesten worden uitgevoerd;
 • U verzamelt informatie uit de testen en u vraagt verbeteringen aan naar aanleiding van de gevonden bugs;
 • U neemt deel aan de nodige transversale werkvergaderingen;
 • U waakt erover dat correcte en volledige informatie over de ontwikkelde toepassingen wordt verstrekt;
 • U beheert specifieke projecten en u neemt deel aan verschillende interne en externe vergaderingen.

 

 

Profiel

 

 

U bezit een masterdiploma in de informatica en u heeft minstens twee jaar ervaring in een gelijkaardige functie. 


U heeft ook de volgende competenties:

 

 • Kennis van UML en objectgerichte ontwikkelingen.
 • Kunnen communiceren en in dialoog treden met de corebusinessanalisten, de ontwikkelaars en de gebruikers
 • Verantwoordelijkheidszin en steeds kwaliteitsvol werk leveren
 • Uitstekende redactionele vaardigheden en in staat presentaties te geven
 • Autonoom, georganiseerd en analytisch kunnen werken, projecten kunnen beheren en leergierig zijn
 • Teamspirit

 

Waarom kiezen voor Actiris?

Onze werknemersbestand is een weerspiegeling van de Brusselse populatie: diversiteit op de werkvloer is niet enkel een objectief, het is onze dagelijkse realiteit.
 Overeenkomstig onze waarden hechten wij belang aan het evenwicht tussen het privé- en beroepsleven en het welzijn van onze medewerkers.

Als werkgever :

 

 • zorgen we voor een optimaal evenwicht tussen het privé- en beroepsleven, dankzij 35 jaarlijks verlofdagen, een glijdend uurrooster en de mogelijkheid om van thuis te werken.
 • stimuleren we uw persoonlijke en professionele ontplooiing door jaarlijks 11 opleidingsdagen aan te bieden, in overeenstemming met je beroep, je behoeften en je ambities.
 • geven we om het milieu en streven we naar een duurzame samenleving, je kunt gemakkelijk met de bus, tram, trein of fiets naar werk komen. We bieden een gratis abonnement (Villo, MIVB, TEC, De Lijn, NMBS) en een fietsvergoeding aan. Bovendien kan je elektrische fietsen lenen op uw werkplek.
 • bieden we een aangenaam en een stimulerend werkkader : een bedrijfsrestaurant met een gevarieerd menu voor verschillende smaken en budgetten, een sportzaal waar je yoga-, pilates-, zumbalessen of andere activiteiten kunt volgen afhankelijk van het moment.
 • zorgen we voor je gezondheid door het organiseren van screenings en hulp bij bepaalde medische en paramedische kosten, evenals een hospitalisatie- en een tandzorgverzekering.
 • bieden we ten slotte ook voordelen voor uw kinderen, organiseren we initiatieven die gericht zijn op zuiniger leven (bibliotheek, uitlenen van diverse apparatuur), culturele activiteiten tegen gereduceerde prijzen, enz.

 

Contract en voordelen :

 

 • Een voltijds AOD
 • Een bruto maandsalaris van 4715.59€ voor 2 jaren anciënniteit/ met de mogelijkheid om bijkomende jaren ervaring te valoriseren bij intrede in de functie (op voorwaarde dat deze erkenning is voorzien, zoniet alles na maandsalaris wissen)
 • Maaltijdcheques van 8€
 • De mogelijkheid om een taalpremie aan te vragen van 340 à 450€ bruto/maand.

 

Interesse? Solliciteer nu !

Klik op de knop “solliciteren” bij deze vacature.


Vergeet niet om uw cv en sollicitatiebrief toe te voegen en eventueel andere documenten als u dat wenst.


Uw kandidatuur zal aandachtig worden gelezen en wij brengen u op de hoogte van het gevolg dat wij eraan geven. Als uw kandidatuur wordt geselecteerd, zullen wij u uitnodigen voor een preselectie (gesprek en/of test). Vervolgens zal aan de beste kandidaten worden gevraagd een juryexamen af te leggen. 


Actiris: werk voor iedereen
Wij kiezen onze medewerkers op basis van hun competenties. Wij maken geen onderscheid naar leeftijd, seksuele geaardheid, huidskleur, geloof, handicap, levensbeschouwing of nationaliteit. 


Bent u een persoon met een handicap? Vermeld dit dan in uw kandidatuur! Wij stellen eventuele aanpassingen voor zodat u gemakkelijk aan de aanwervingsprocedure kunt deelnemen en comfortabel kunt werken in onze organisatie.


Documenten
In de loop van de procedure moeten onderstaande documenten verplicht kunnen worden voorgelegd:

 • Kopie van het diploma (+ officiële equivalentie indien het diploma is uitgereikt in een ander land dan België)
 • Uittreksel uit het strafregister
 • Attest voor elke eerdere ervaring indien valorisatie van de verworven ervaring is voorzien